Disclaimer

Middels deze website wordt uiteenlopende informatie aan bezoekers verstrekt. Juwelier Verto streeft er altijd naar om correcte en actuele informatie te verstrekken, maar kan niet garanderen dat de op de website opgenomen informatie inderdaad juist of actueel is. Juwelier Verto raadt af om actie te ondernemen naar aanleiding van de op deze website vermelde informatie, zonder voorafgaand deskundig advies in te winnen. Juwelier Verto is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de op deze website opgenomen informatie.

Belangrijk: Sommige verwijzingen op deze website leiden naar informatie die door derden wordt verstrekt en waarover juwelier Verto geen enkele controle heeft. Juwelier Verto aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud (van welke aard dan ook) van deze externe informatiebronnen. Om de informatievoorziening op deze website te optimaliseren maakt Juwelier Verto gebruik van persoonsgegevens. In ons Privacy Statement vindt u informatie over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan en op welke wijze uw privacy wordt gewaarborgd.