Privacy

Dit privacy statement informeert u over de wijze waarop Juwelier Verto omgaat met persoonlijke gegevens.

Actief verstrekt informatie

Op diverse plaatsen op deze website kan u gevraagd worden om uw naam of andere persoonsgegevens in te voeren. Het invullen van deze gegevens heeft altijd een specifiek doel, zoals het plaatsen van een bestelling. Steeds wordt uitdrukkelijk aangegeven voor welk doel deze gegevens gebruikt zullen worden. In alle gevallen geldt dat uw gegevens niet aan derden zullen worden verstrekt zonder uw voorafgaande toestemming.

Passief verstrekte informatie

Als u op internet surft stelt u, misschien zonder dat u zich daarvan bewust bent, beheerders van internetpagina's in staat om bepaalde gegevens over u te verzamelen. Voorbeelden zijn uw IP adres, het door u gebruikte besturingssysteem en uw internet browser. Voor zover Juwelier Verto deze informatie gebruikt, worden de gegevens anoniem en geaggregeerd verwerkt.

Belangrijk: Sommige verwijzingen op deze website leiden naar webpagina's die door derden worden beheerd en waarover Juwelier Verto geen enkele controle heeft. Dit privacy statement heeft dan ook nadrukkelijk geen betrekking op deze externe informatiebronnen.